top of page

Giacomo Ravicchio, prisbelønnet dramatiker, instruktør, scenograf, skuespiller

og medstifter af Meridiano teateret i København, har sammen med Shanghais

eneste nationalscene, Shanghai Dramatic Arts Centre, skabt forestillingen Lady

White Snake, som er baseret på en kinesiske folkemyte med samme navn.

Stykket havde premiere i Shanghai i juli 2009 og overraskede publikum, da

Giacomo's fortolkning har antydninger af homoseksuel kærlighed og en

imponerende fortællerform med ikke mindre end syv skærme på scenen.

Lady White Snake er historien om en hvid og en grøn slangedæmon, som

forvandler sig til smukke kvinder for at besøge menneskenes verden. Den hvide

slange forelsker sig hovedkulds i den unge smukke mand Xu Xian. En ægte

men også umulig kærlighed som saboteres fra alle sider.

Moderne teknologi er en stor del af forestillingen, og publikum bliver vidne til

imponerende visioner på skærmene, der transformeres til levende billeder og

tableauer. Det har fået flere anmeldere til at juble og sammenligne indtrykkene

med den oplevelse man får, når man ser film.

AndreasNorris - Kulturværftet

Den, der sårer, bliver selv så- ret. Den, der slår ihjel, bliver selv slået ihjel. Den, der el- sker,

bliver selv elsket. Døren til karma lukker sig aldrig. Heller ikke i ”White Snake”.

Selv om kinesisk livsvisdom og buddhistisk lære  ligger til grund for

den poetiske og tankevækkende forestilling, rummer den paralleller tilH.C. Andersens eventyr.

Ak- kurat som den lille havfrue er slangekvindenparat til at dø for kærligheden.

Slangen Hvid er inderligt betaget af menneskenes ver- den.

Søsteren Grøn advarer hende om, at der blandtmennesker kun findes griskhed og ondskab,

men indvilger i at følge med hende til menneskenes land. De to slanger forvandler sig til unge

kvinder, og skæbnen vil, at det første menneske, de møder, er den unge apoteker Xu Xian.

Han og Hvid forelsker sig i hinanden. Grøn martres af jalousi og forsøger at holde de

elskende fra hinanden. Det samme gør Fa Hai, en gam- mel mester hvis livsopgave

er at tilintetgøre dæmoner. Han advarer Xu Xian mod at åbne sit hjerte for Hvid,

for får hun først plads i hans hjerte, vil hun tilintetgøre ham. Xu Xian og Hvid trodser

alle advarsler og gifter sig.

Her efter antager myten eventyrets karakter, for man- ge prøvelser venter de elskende.

Født som slange er Hvid udødelig, men hun vælger at give afkald på det evige liv

og er villig til at lade sig fortære af livshjulets evige smerte, hvis det kan redde Xu Xian.

Men Fa Hai er en farlig modspiller, selve symbolet på samfundets modvilje mod alle,

der trodser normerne. Men end ikke forvisning og fangeskab kan hindre de elskende

i at genfinde hinan- den. Takket være deres kær- lighedsbarn, der som søn af en

udødelig mor og en døde- lig far har fået nådens kraft i vuggegave.​

Handlingen bliver fortalt på kinesisk af en skuespiller, der fra en tilbagetrukken plads

i siden af scenen fungerer som betragter og kommentator.

Forskanset bag en skrive- pult ser han bogstaveligt talt handlingen vokse ud af tekstrullen

og lande på scenen.

Skærmvægge beklædt med gennemsigtigt stof, bobinet- te, gør det muligt at spille på flere planer

samtidig og at il- lustrere afstanden mellem slange og menneske.

Helt lav- praktisk fungerer de flytbare skærme også som lærred for animerede filmsekvenser

af blomster, bjerge og himmel. Jeg  har  set  forestillinger,hvor det, at skuespillerne talte kinesisk,

virkede som en barriere, men i ”White Snake” smelter tale, sang, musik og skuespil

sammen til et beta- gende hele. ”White Snake” er iscenesat af Giacomo Ravicchio,

der er kunstnerisk leder af Teater Meridiano i København.

Med sikker sans udfordrer han den kinesiske skuespiltradition og tilfører den en

vesteuropæisk sanselighed, som gør ”White Snake” til en stærk og uafry- stelig oplevelse.

Lene Kryger- Scene

In Ravicchio's work, the audience often witness the employment of all kinds of cinematic techniques and ideologies, 

amazing his understanding of the stage, the utilization of the space, the employment of the multimedia technology, 

and the melange of singing, dancing and acting

You will surely be awed by these beautiful visual experience on stage

When watching this show, you will feel as if the actors are within beautiful painting.

it feel like watching a movie

Shanghai Metro Express

 

Giacomo Ravicchio gives to the most ancient legend of China, a new sense of rebirth.

Kyeonqin News Seul Korea

 

Beautiful as a Chinese painting.

Uijeongbu International  Korea

Whether you’re familiar or not with the original story,

Ravicchio’s adaptation is mythical, beautiful and charged with drama.

Angel Huang   Austarlian Stage 

The deft hand of Italian dramatist Giacomo Ravicchio places some

of Shanghai’s best performers against a backdrop of projected live illustration and traditional imagery.

Tasmanian's Arts Festival

bottom of page